AAMTF

Marselis Boulevard

Ring til os

+45 29 85 78 58

Skriv en mail

info@aamtf.dk

AAMTF

Marselis Boulevard

I 2016 blev vi hyret til at stå for facaderenoveringen af Tømrer Laugets ejendomme på Marselis Boulevard 115-127. 

Projektet blev udført i samarbejde med Solbjerg Tømrer og Murerforretning.

Vores arbejde med bygningen bestod først og fremmest i, at vi skulle udkradse mørtelfuger. Derefter skulle vi udskifte stenene, sikre sætningerne samt opfuge med bakkemørtel med en lysebrun fuge fra Weber. Sætningerne blev løst med, at vi udskiftede det revne facadesten og gav facaden rustfri stål i langfugen. Fugen blev trykket med en 43mm stålkugle og blev derefter vasket ned med syre.  

 

Derudover stod vi også for en let renovering af altanerne på ejendommene. På altanerne blev den løse beton banket af og fritjern blev renset samt imprægneret med zink spray. Derudover blev det behandlet med Monotop 910 og pudset op med Monotop 352. 

Til sidst producerede vi en hulkehl, som vi byggede op med vasket bakkegrus og Sikafloor 156. Afslutningsvis fik altanen epoxymaling på gulv, hulkehl, sider samt loft. 

 

Projektet fik også hjælp fra Mars Stilladser, som skulle kreere et stillads, som skulle tage højde for altanerne, vinduer og kanapeer. Dette var vigtigt i relation til håndværkernes bevægelighed, når de skulle bære rundt at støvsugere og værktøj.

 

Aarhus Tømrerlaug, også kendt som AAT blev oprettet i 1880 med få medlemmer. Medlemstallet er siden hen steget markant hvortil der er 58 aktive medlemmer og 19 passive medlemmer af foreningen. Derudover er der et enkelt æresmedlem og flere medlemmer af AAT’s seniorafdeling. Aarhus Tømrerlaug har til formål at styrke medlemmersnes kollegiale sammenhold samt sikre deres  interesser indenfor Dansk Byggeri.